vtils

Home > mp > miniProgramBus

miniProgramBus variable

Signature:

miniProgramBus: EventBus<MiniProgramBusListeners>